Vrh B

18.3.2019 sa nám narodilo 9 šteniatok - 

2 psíky a 7 sučiek. 


Zelený psík - Bentley Jordan river

Modrý psík - Bingo Jordan river

Ružová fenka - Blondy Jordan river

Biela fenka - Brya Jordan river

Zelená fenka - Britney Jordan river

Oranžová fenka - Bolivia Jordan river

Fialová fenka - Best Jordan river

Žltá fenka - Bahamy Jordan river

Červená fenka - Baghira Jordan river

Máme 7 týždňov


Máme 6 týždňov


Máme 5 týždňov

Šteniatka ožívajú :-)

Máme 2 týždne.

Máme 1 týždeň.


Práve sme sa narodili.Za ženícha pre našu Gracie sme si vybrali tohto psíka.

Dino pochádza z veľmi zaujímavého spojenia, v jeho rodokmeni sa nájde niekoľko zvučných mien chovateľských staníc, ako napríklad Dainty's alebo Gatchells.                                Exteriérovo je to vyvážený psík pevnej kostry s výbornými uhleniami, rovnou hornou líniou a s nádherným priestorným pohybom.                                                                                    Povahovo je to typický golden, miluje ľudí, dospelých i deti, aktívne vykonáva canisterapiu pre deti s rôznym postihnutím. Navštevuje aj krízové centrum pre deti odobraté z rodín súdom. Túto prácu vykonáva veľmi svedomite a rád, pracuje samostatne, je naozaj ohľaduplný aj k najmenším deťom.                                                                                                                           Na druhej strane však nestratil ani  pracovné vlohy, okrem povinných skúšok OVVR absolvoval aj jesenné skúšky retrieverov, hneď na prvý krát v prvej cene. Na poli je aktívny, húževnatý, no vždy výborne ovládateľný.