Desire Flumen "Gracie"

Dátum narodenia:    8.4.2015

Zdravie:                     DBK 0/0 (A) 

                                   DLK 0/0 (A)

                                   Chrup úplný (42 zubov), nožnicový zhryz

Pracovné úspechy:   Canisterapeutická skúška

                                   BH/VT - skúška poslušnosti a správanie sa v cestnej premávke

                                   FPR1 - pachová práca, vlastná stopa

                                   FPR2- pachová práca, cudzia stopa

                                   FPR3- pachová práca, cudzia stopa

                                   SVZM-P/ Skúška všestranného záchranárskeho minima - plocha

                                   IPO-R RH-FL V - záchranárska skúška podľa medzinárodného                                                                                   skúšobného poriadku - plocha

                                   3 x vicemajsterka SR v BVK


Výstavné úspechy:   1 x VN, 2 x VD

                                   

Rodokmeň: